De minister van Economische Zaken mocht instemmen met de winning van 8,1 miljard kubieke meter gas in het Groningenveld in de periode 2020-2021. De Raad van State oordeelde woensdag dat de minister de juiste afweging heeft gemaakt en dat er maatregelen zijn genomen om de winning zo snel mogelijk af te bouwen. Zo is er naar verwachting in 2022 al geen gas meer nodig uit het Groningenveld.

De zaak over de gaswinning werd aangespannen door de Groninger Bodem Beweging en inwoners van de provincie Groningen. Die wilden dat er geen gas meer zou worden gewonnen in 2020 en 2021.

De Raad van State vindt echter dat de minister de juiste afweging heeft gemaakt. Hij heeft rekening gehouden met de afnemers van het gas, die in de winter niet zonder het gas kunnen om hun woningen te verwarmen. Tegelijkertijd hield de minister rekening met de veiligheid van de Groningers. Die hebben volgens het adviescollege belang bij een snelle afhandeling van de bevingsschade, een herstel van hun veiligheidsgevoel en het wegnemen van frustraties.

Volgens de Raad van State moet nog wel wat gebeuren om aan de veiligheidsnormen te voldoen. Zo moeten er veel huizen worden verstevigd, omdat deze woningen schade hebben opgelopen door de aardbevingen die zijn veroorzaakt door de gaswinning. Dat moet sneller gaan dan nu het geval is. Maar door het versneld afbouwen van de gaswinning was het volgens de Raad van State niet nodig om de gaswinning te stoppen.

De Groninger Bodem Beweging zegt teleurgesteld te zijn over de uitspraak. Bestuurslid Coert Fossen vindt het jammer dat er niet is geluisterd naar haar argumenten. "De Raad van State zegt dat het risico op een aardbeving niet toeneemt door de winning in 2020-2021, maar dat is nog maar de vraag. We hebben al vier aardbevingen met een kracht hoger dan 2 gehad, waarvan drie in de laatste weken."

Volgens Fossen wordt de leveringszekerheid weer boven de veiligheid van de Groningers gesteld. "Veel Groningers leven in een onveilige situatie. Zelfs als er nu wordt gestopt met het boren naar gas, blijven de aardbevingen nog jaren plaatsvinden. En het versterken van huizen gaat niet snel genoeg. Je kan wel op een lijst staan, maar misschien is je woning pas in 2028 aan de beurt." Fossen zegt dat de enige oplossing is om zo snel mogelijk te stoppen met boren en het versterken van huizen flink te versnellen.

Zo ontstaan aardbevingen in Groningen
52
Zo ontstaan aardbevingen in Groningen