Sinds we massaal thuiswerken, is de zeggenschap over onze werktijden en hoe we het werk indelen, nog verder toegenomen. Dat is in ieder geval voor de werknemer goed nieuws, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), dat de voor- en nadelen van thuiswerken voor en in coronatijd onder de loep nam.

De overheid is er voorstander van dat we ook na coronatijd meer blijven thuiswerken dan daarvoor het geval was. Werknemers worden daar gelukkig van en dat zou kunnen leiden tot de bereidheid om (meer) te werken.

Ook zou de arbeidsdeelname van mensen met zorgtaken door thuiswerken vergroot worden, zo was de gedachte, maar dat is geen harde uitkomst van het onderzoek. "Als het aan de werknemers ligt, wordt de combinatie van thuiswerken en op kantoor gebruikelijker dan voor de coronacrisis", trekt het SCP als een van de conclusies.

Of dat ook in de praktijk gebeurt, is nog maar de vraag, stelt onderzoeker Edith Josten. "Als de collega's allemaal naar kantoor rennen, voelen mensen zich mogelijk bezwaard om het ook echt te doen." Dat kan te maken hebben met de norm die 'op het werk' gesteld wordt.

"Als de norm is dat werknemers hun privéleven moeten organiseren rond het werk, dan kan thuiswerken opgevat worden als dat het werk minder belangrijk gevonden wordt." Ook al is dat niet terecht. Qua milieuwinst, een ander punt waar de overheid bij thuiswerken naar kijkt, kan de oogst door het verschil tussen willen en ook echt doen ook nog wel eens tegenvallen.

Iedereen zit in hetzelfde schuitje

Veel zal afhangen van het samenspel tussen werkgever en werknemer. "Het moet hoe dan ook geen moeten worden", zegt Josten. Dat geldt dan twee richtingen op; werknemers kunnen niet zeggen dat ze geen zin hebben om naar kantoor te komen. Werkgevers zouden dat niet moeten afdwingen. "Zeggenschap blijven behouden is hoe dan ook belangrijk", aldus het SCP.

Want eigen regie draagt bij aan het welbevinden van werknemers. In ieder geval is door de coronacrisis bewezen dat op grote schaal thuiswerken kan. Werknemers ervaren nu ook meer vrijheid tijdens het thuiswerken dan voorheen. En dat komt volgens de onderzoekers omdat we nu allemaal in hetzelfde schuitje zitten.