Vooral startende horecaondernemers wilden gebruikmaken van de openstelling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor beginnende bedrijven. Pas eind mei ging er een loket open dat zich specifiek op de coronasteun voor starters richtte. Bijna de helft van de aanvragen was afkomstig van bedrijven uit de logies-, maaltijd- en drankverstrekking.

In totaal ontving de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ruim twaalfhonderd aanvragen bij het loket dat maandagmiddag sloot. Daarmee was ongeveer 20 miljoen euro aan coronasteun gemoeid.

Tot nu toe zijn 560 aanvragen toegekend, goed voor 7 miljoen euro steun. De rest is nog in behandeling. Niet alleen bij beginnende horecaondernemers bestond interesse in de TVL. Ook uit de detailhandel en de vervoer- en opslagbranche kwamen relatief veel aanvragen binnen.

Startende ondernemers konden eerder vaak beperkt of geen gebruikmaken van de reguliere TVL-regeling, omdat zij niet over omzetgegevens uit de referentieperiode in 2019 beschikken, of omdat zij hun bedrijf pas hadden opgezet na het begin van de corona-uitbraak en daardoor niet in aanmerking kwamen voor steun. Toch zijn er de afgelopen weken relatief gezien niet veel aanvragen binnengekomen voor de speciale TVL voor starters. Ter vergelijking: afgelopen jaren kwamen er in Nederland telkens meer dan 200.000 nieuwe ondernemingen bij.

Het loket richtte zich op startende ondernemers die zich tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hadden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Mkb'ers en zzp'ers die in het eerste kwartaal van dit jaar minstens 30 procent omzetverlies hadden ten opzichte van het derde kwartaal van 2020, konden een aanvraag doen. Voor het tweede kwartaal van dit jaar kunnen startende ondernemers gebruik gaan maken van de algemene TVL-regeling.