Net iets meer dan de helft van de zzp'ers zegt dat de vraag naar hun diensten tijdens de coronacrisis is afgenomen, en het percentage zzp'ers dat de financiële situatie van hun bedrijf als goed of zeer goed beoordeelt, is afgenomen. Voor de coronacrisis lag dat op 53 procent, en begin dit jaar op 40 procent. Dat blijkt uit een enquête onder achtduizend zelfstandig ondernemers die is uitgevoerd door onderzoeksorganisatie TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het onderzoek wordt iedere twee jaar uitgevoerd door de organisaties. Dit jaar blijkt daar vooral uit dat de coronacrisis een grote financiële impact had op zzp'ers. Zo noemde 54 procent van de ondernemers die de vraag naar hun producten of diensten zagen afnemen, hun financiële situatie matig of slecht.

Overigens varieert die afname van de vraag sterk per sector. Zo zei 80 procent van de zzp'ers in de dienstverlenende sector, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, dat er door de coronacrisis minder werk was. Ook bij creatieve en taalkundige zzp'ers lag dat percentage hoog. Artsen en psychologen en zzp'ers in de ICT zagen juist relatief vaak een toename van het werk.

De coronacrisis had niet alleen veel invloed op de hoeveelheid werk, maar ook op het werk zelf. Twee op de drie zzp'ers moesten door de pandemie hun werk aanpassen. Net iets meer dan een derde van de zzp'ers heeft het bedrijf tijdelijk moeten sluiten, of kon even niet werken. Toch zijn ze over het algemeen nog net zo tevreden met hun werk als tijdens de vorige enquête, die in 2019 werd afgenomen.