Veel sectoren kampen na het opheffen van de coronamaatregelen met een personeelstekort, maar bij de GGD zijn er door de coronacrisis juist tienduizenden mensen bij gekomen. Voor het uitbreken van de coronacrisis hadden de 25 GGD's gezamenlijk een capaciteit van ongeveer twaalfduizend voltijdsbanen (fte). Nu zijn dat er tegen de 51.000, blijkt uit cijfers die NU.nl heeft opgevraagd.

"We noemen ons wel de grootste start-up van Nederland", zegt een woordvoerder van GGD GHOR Nederland. In aantal medewerkers zijn er sinds het begin van de coronacrisis maar liefst 59.000 mensen bij gekomen, in fte 39.000. Deze medewerkers worden allemaal ingehuurd. "Er zijn ook vrijwilligers actief, bijvoorbeeld als gastheer of gastvrouw op de priklocaties."

De GGD is eigenlijk sinds het begin van de coronacrisis niet anders aan het doen geweest dan opschalen. "Continu eigenlijk", zegt de woordvoerder. "Er kwamen ook steeds taken bij." Zoals het vaccineren en recent ook het testen van reizigers voor vakantie. Daarover is afgesproken dat de GGD's 35.000 tests per dag kunnen afnemen. "Wat niet ten koste mag gaan van de reguliere testcapaciteit."

De grootste inzet van mensen is nu bij het vaccineren. Daar zijn zo'n 32.000 medewerkers, of 20.000 voltijdsbanen mee gemoeid. Voor het bron- en contactonderzoek worden ruim elfduizend mensen ingezet en voor het testen werken ongeveer twaalfduizend mensen op de locaties en in het callcenter. "Bij het callcenter houdt het grootste deel van de medewerkers zich nu bezig met het plannen van afspraken voor vaccineren."

GGD vist in dezelfde vijver als de horeca

Er is nog niet echt zicht op wanneer de GGD de grootschalige inzet van mensen kan gaan afbouwen. "De tweede helft van dit jaar zal meer in het teken staan van het afronden van de grootschalige vaccinatiecampagne, waarbij regionaal wel fijnmazig maatwerk geboden wordt om in bepaalde gebieden de vaccinatiegraad omhoog te krijgen", zegt de woordvoerder.

"In de laatste maanden van dit jaar verwachten we meer taken te kunnen afschalen en in het verlengde daarvan de inzet van medewerkers." Zo zou in het verlengde van een hogere vaccinatiegraad, het bron- en contactonderzoek afgebouwd kunnen worden. "Maar we moeten wel voldoende capaciteit achter de hand houden, voor als er weer opgeschaald moet worden."

De inhuur van de GGD loopt via uitzendbureaus en de organisatie vist in dezelfde vijver als bijvoorbeeld de horeca, waar grote personeelstekorten zijn. De horeca was natuurlijk geruime tijd dicht, al die tijd huurde de GGD wel mensen in. "Het zou wel kunnen dat veel jongeren daardoor voor ons zijn komen werken."