Doordat we niet uit eten konden en thuis druk bezig zijn geweest met klussen en tuinieren, is de hoeveelheid huishoudelijk afval afgelopen jaar met bijna 30 kilo per inwoner toegenomen. De toename van het huishoudelijk afval is de sterkste sinds 1997, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal werd afgelopen jaar 9,1 miljard kilo afval van huishoudens ingezameld, wat neerkomt op 521 kilo per inwoner. In 2019 was dat nog 492 kilo per inwoner. Vooral huishoudelijk restafval en het groente-, fruit- en tuinafval nam flink toe.

Het meeste van ons afval wordt opgehaald door vuilniswagens. Verder kun je het ook wegbrengen naar de milieustraat of bij inzamelbakken, zoals de glasbak of die voor plastic afval (pmd). "In het coronajaar 2020 is er zowel via de haalmethode als de brengmethode meer afval ingezameld", aldus het CBS.

"Doordat mensen er weinig op uit konden gaan, hebben veel Nederlanders zich in het voorjaar beziggehouden met werkzaamheden in en om het huis, zoals tuinieren", zegt het CBS in een toelichting op de cijfers. Dat zorgde voor een toename in het gft-afval. Maar ook de sluiting van de horeca zorgde voor meer groenafval. "De etensresten die normaal in restaurants werden weggegooid, kwamen nu thuis in het huishoudelijk afval terecht."

Bij de milieustraten was het ook drukker, met name door het tuinieren. "Per inwoner werd er ongeveer 1 kilogram meer schone grond en grof tuinafval ingeleverd." Er werd ook zo'n 3 kilo meer schoon puin en houtafval weggebracht, wat te danken was aan het klussen en verbouwen.

Het CBS heeft nog geen cijfers over de totale hoeveelheid afval die in 2020 bij bedrijven werd ingezameld. Logischerwijs zou die hoeveelheid moeten zijn afgenomen.

Grootste toename huishoudelijk afval in bijna 25 jaar

Bron: CBS© Localfocus