De supermarktketen Albert Heijn heeft met een advertentie in de Volkskrant vorig jaar mogelijk consumenten misleid door te stellen dat alle melk uit het assortiment Beter voor Koe, Natuur & Boer in 2021 klimaatneutraal zal zijn. De Reclame Code Commissie (RCC) oordeelt dat Albert Heijn dat niet met zekerheid kon voorspellen en dat de stelling dus te absoluut is.

De uitspraak volgt op een klacht van de Stichting Even Geen Vlees, die bewustwording wil creëren rond klimaatverandering.

Albert Heijn voerde in de advertentie aan dat zeker tegen het einde van dit jaar de CO2-uitstoot bij de productie van melk gelijk zal zijn aan de CO2 die vastligt in de grasbodem. Stichting Even Geen Vlees vindt dat discutabel.

De stichting tekent aan dat een koe volgens het klimaatpanel van de Verenigde Naties voor het meest belastende voedsel voor het klimaat zorgt, mede dankzij het methaan dat vrijkomt bij hun spijsvertering. Dat is een sterk broeikasgas.

Daarnaast verwijst de stichting naar een studie van Wageningen University & Research. Die onderzocht voor FrieslandCampina of grasweiden de CO2-uitstoot bij de productie van melk kunnen neutraliseren en kwam tot de conclusie dat dat onmogelijk op voorhand te zeggen is, doordat er veel factoren meespelen in de hoeveelheid CO2 die de aardbodem opneemt.

De RCC volgt de redenering dat Albert Heijn dit vorig jaar nog niet kon weten, omdat pas eind 2021 onderzocht wordt hoeveel CO2 er dit jaar werd uitgestoten en de resultaten daarvan pas in 2022 bekend worden gemaakt.

Albert Heijn verwijst in zijn verdediging naar een rapport van het adviesbureau Aequator, dat de claims van het bedrijf bevestigt. Daarom zijn er volgens de commissie aanknopingspunten dat de claims uiteindelijk wellicht zullen kloppen, maar zo'n aanname is volgens de waakhond niet genoeg om er ook mee uit te pakken in een reclamecampagne. De RCC zegt dat Albert Heijn de claim wel kan gebruiken als hij ook bewezen is.

Albert Heijn laat in een reactie weten blij te zijn "dat de RCC zo duidelijk aangeeft dat zij aanknopingspunten ziet voor gebruik van duurzaamheidsclaims over vastlegging van CO2".