De uitspraak van de Raad van State waarin is bepaald dat het kabinet een milieubeoordeling moet maken voor er nieuwe windmolens kunnen geplaatst worden, zal tot vertraging leiden in de bouw van die windmolens. In plaats daarvan kunnen gemeenten er wel voor kiezen om hun eigen normen te maken, maar dan moeten ze wel goed motiveren waarom die van toepassing zijn op het park in kwestie.

Zo'n milieubeoordeling gaat over de vaste normen die ons land hanteert voor de bouw van windmolens. Dat gaat dan over bijvoorbeeld de maximale hoeveelheid geluid en slagschaduw die een windmolenpark veroorzaakt. De Nederlandse overheid heeft daar jaren geleden normen voor opgesteld, maar die zijn nooit onderworpen aan een beoordeling.

En voor die beoordeling gemaakt is, mogen gemeentelijke en provinciale overheden geen besluiten meer nemen over nieuwe parken. Tenzij ze voor een andere weg kiezen. Ze kunnen namelijk beslissen om per park hun eigen normen te handhaven op het vlak van geluid en slagschaduw, maar dan moeten ze heel goed motiveren waarom die gelden voor dat bewuste park.

In principe geen invloed op al bestaande parken

Wat de regering nu gaat doen is niet duidelijk. Het kabinet laat aan NU.nl weten de uitspraak nu eerst te bestuderen om daarna verdere beslissingen te nemen. Volgens een woordvoerder van de Raad van State kan het dat de normen na zo'n beoordeling strenger worden, "maar dat is helemaal niet zeker".

Op al bestaande parken en parken die in aanbouw zijn, heeft de uitspraak in principe geen invloed. Al kan het volgens de Raad van State wel gebeuren dat over die parken later nog vervolgvragen komen die dan uiteindelijk toch nog behandeld moeten worden. "Maar daar kunnen we nog niets over zeggen", klinkt het.

De huidige uitspraak heeft betrekking op een windpark in Delfzijl en er liggen nog beroepen tegen parken in onder meer Dinteloord, Houten en Reusel klaar. Als die zaken nog worden behandeld, zal daar naar alle waarschijnlijkheid dezelfde uitspraak in gedaan worden. Een andere optie is dat ze worden uitgesteld of niet meer worden behandeld, omdat gemeenten of provincies met eigen normen komen die voldoen aan de regels.