PostNL heeft met de vakbonden afspraken gemaakt over een sociaal plan, waarmee het bedrijf voorsorteert op een andere organisatie. Zo verschuift het zwaartepunt meer en meer van post naar pakketten en speelt digitalisering een belangrijkere rol. De afspraken gelden voor alle medewerkers die onder de PostNL-cao vallen en gelden ook bij eventuele reorganisaties.

Dat hebben het post- en pakketbedrijf en de vakbonden woensdag laten weten. De afspraken zijn gericht op doorstromen naar andere functies, oudere medewerkers kunnen gebruikmaken van een regeling voor vervroegd pensioen.

Er ligt nu een principeakkoord tussen PostNL en de bonden, de achterban van de vakbonden mag er nog een zegje over doen. Bij groen licht, loopt het nieuwe sociaal plan van 1 september dit jaar tot en met 31 augustus 2024. Omdat de vraag naar pakketbezorgers alleen maar toeneemt en bij post het tegenovergestelde gebeurt, zijn de afspraken vooral gericht op werknemers van de ene naar de andere functie te helpen.

Werknemers die binnen het bedrijf overstappen kunnen een bonus van maximaal 3.500 euro krijgen. Medewerkers die binnen vijf jaar de AOW-leeftijd bereiken kunnen ervoor kiezen eerder uit dienst te gaan, met een regeling op zak. Ze moeten dan al wel 25 jaar voor PostNL werkzaam zijn.