Nederland heeft de Europese Commissie bewust verkeerde informatie verstrekt om zo meer pulsvisvergunningen te kunnen afgeven, zou blijken uit documenten die in handen zijn van de NOS. De Tweede Kamer en de ambtelijke top van het ministerie van Landbouw wilden dat zoveel mogelijk vissers een vergunning zouden krijgen en ambtenaren werden daarom gedwongen bewust verkeerde aantallen door te geven aan Brussel.

Dat had aanvankelijk succes. Het zorgde ervoor dat een kwart van de vloot (84 schepen) de pulsvistechniek mocht gebruiken, terwijl de Europese Commissie wilde dat slechts 5 procent van de schepen (22) deze techniek zou hanteren.

Uit de documenten die in handen zijn van de NOS blijkt dat de ambtenaren zelf ook wisten dat de informatie die ze doorgaven aan Europese Commissie "dubieus" was. Van hogerhand werd ze echter gezegd dat ze dit moesten verzwijgen voor Brussel en voor de politieke top van het ministerie.

Dat er zo veel druk uit is geoefend op de ambtenaren, kwam doordat de Nederlandse visserijsector in zwaar weer zat. Daarom moesten er zoveel mogelijk vergunningen worden geregeld en moest er zo min mogelijk weerstand zijn vanuit Brussel, dat toestemming moet geven voor de vergunningen.

Een deel van de betrokken ambtenaren vreesde dat de misleiding als een boemerang terug zou kunnen komen. Dat gebeurde ook. Enkele jaren geleden is besloten om deze vangsttechniek te gaan verbieden. Het verbod gaat op donderdag 1 juli in.

Een deel van de documenten over de pulsvislobby is niet openbaar gemaakt. Het ministerie vreest dat als dat wel gebeurt, het leidt tot een Europese strafprocedure en mogelijk ook een verslechterde relatie met andere landen en organisaties.

Minister Schouten zou geen blaam treffen

Het ministerie van Landbouw laat in een reactie weten dat de signalen over mogelijke misleiding "onvoldoende zijn opgepakt". Volgens een woordvoerder speelde dit echter voordat de nu demissionaire minister Carola Schouten aan het roer stond en treft haar geen blaam in deze zaak.

Toenmalig staatssecretaris Henk Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) zorgde er in 2011 als verantwoordelijke bewindspersoon voor dat meer vissers mochten pulsvissen. Bleker zegt dat hij in zijn tijd niet op de hoogte was van ambtenaren die gesjoemeld zouden hebben met de cijfers.

Bij de pulsivistechniek gebruiken vissers elektrische stroomstootjes om de vissen op te schrikken. Deze vangstmethode zorgt voor minder brandstofverbruik en is minder schadelijk voor de zeebodem. Toch komt er donderdag een einde aan.