De Europese Commissie voerde maandag de eerste betalingen uit in het kader van het zogenoemde React-programma. Nederland krijgt 440,8 miljoen euro van de 8 miljard euro die voor de eerste tranche beschikbaar is. Dat geld moet gebruikt worden voor klimaatbeleid, digitalisering en ondersteuning van de zorg en de arbeidsmarkt.

Ons land kreeg maandag een eerste aanbetaling van 24 miljoen euro, de rest van het geld wordt in de loop van het jaar aangevuld. In 2022 wordt er een tweede pakket uitbetaald, maar er is nog niet beslist hoeveel geld er dan beschikbaar is.

De Europese Commissie selecteerde 41 projecten in 16 landen waar het geld naartoe ging. In Nederland werden vijf projecten goedgekeurd. Wat die exact inhouden, was maandag niet duidelijk.

Naast het React-programma is er nog een groter coronafonds van zo'n 750 miljard euro. Daarvoor keurde de Commissie vorige week de eerste herstelplannen goed. Onder meer België en Duitsland kregen al groen licht. Nederland diende nog geen herstelplan in en wil daarmee wachten tot er een nieuw kabinet is.