Een derde van de Britse bedrijven heeft een half jaar na de Brexit minder klanten uit de Europese Unie. Met name voor mkb-bedrijven blijkt het lastig om aan alle nieuwe handelsregels te voldoen, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van een enquête onder ondernemers.

Bij een vergelijkbare rondgang in januari gaf iets meer dan een kwart van de Britse bedrijven aan dat de omzet is gedaald. In de nieuwe enquête van deze maand is dat aantal ongeveer hetzelfde gebleven (26 procent).

Veel bedrijven zijn Europese klandizie kwijtgeraakt omdat het niet lukt om goederen, zoals voedsel, te exporteren of omdat consumenten niet willen betalen voor de extra kosten voor producten van buiten de EU. Ook zijn er bedrijven die een extra kantoor of distributiecentrum in de EU hebben opgezet, wat zorgt voor extra uitgaven.

Tegelijkertijd geeft iets meer dan de helft van de ondervraagden aan dat de problemen die ontstonden toen het Verenigd Koninkrijk daadwerkelijk de EU verliet, steeds meer verdwijnen.

Veel bedrijven denken echter dat daar nieuwe problemen voor in de plaats kunnen komen, als aan het einde van het jaar de regels voor handel met de EU deels wijzigen, bijvoorbeeld door het instellen van invoercontroles. Twee derde van de ondervraagden vreest dat ze daar straks last van hebben.

Bedrijven klagen verder over een tekort aan geschikt personeel. 17 procent van hen kan niet genoeg hoogopgeleide medewerkers vinden en 10 procent zegt juist moeilijk aan laagopgeleid personeel te kunnen komen.