De Autoriteit Consument & Markt (ACM) roept zorgverzekeraars en prijsvergelijkers op hun informatie breder toegankelijk te maken. Uit onderzoek dat de ACM liet uitvoeren, blijkt dat vooral jonge, gezonde, hoogopgeleide mannen vaak via prijsvergelijkers overstappen van zorgverzekeraar en de waakhond is bang dat blijvers daar de rekening voor betalen.

Mensen die makkelijk van zorgverzekeraar overstappen, meestal via vergelijkingssites, verschillen van mensen die dat niet doen. Ze zijn vaker jong, hoogopgeleid en gezond en denken minder zorg nodig te hebben. Hun zorgverzekering kiezen ze meestal uit op prijs.

Maar volgens de ACM schuilt daar een gevaar in. "Deze ontwikkeling zou ertoe kunnen leiden dat zorgverzekeraars en prijsvergelijkers zich meer gaan richten op deze groep mensen", zegt een woordvoerder. "Dan loop je de kans dat andere doelgroepen zich niet thuis voelen bij die sites, er geen gebruik van maken en daardoor niet zo snel een overstap maken."

Dat zorgt voor een tweedeling tussen mensen die overstappen en mensen die niet overstappen en dat is volgens de toezichthouder slecht voor de solidariteit in het zorgsysteem. "De basis van het Nederlandse stelsel is dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen gezonde en zieke mensen, of naar leeftijd en opleiding", aldus de ACM.

De waakhond roept vergelijkingssites en zorgverzekeraars op hun informatie voor iedereen aantrekkelijk en bruikbaar te maken. "Dat kunnen ze doen door niet alleen vergelijkingen op prijs mogelijk te maken, maar ook op het type zorg dat vergoed wordt, het serviceniveau en de ziekenhuizen waar verzekerden terechtkunnen." Op die manier wordt het niet alleen voor jonge, gezonde, hoogopgeleide mannen makkelijk om over te stappen, maar kunnen ook oudere mensen met een chronische aandoening de beste keuze maken.