De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelt vast dat Nederlandse oliebedrijven benzine met giftige stoffen uitvoeren naar Afrika en Azië. Die benzine is niet toegestaan op de Nederlandse markt, maar de wetgeving in Afrika en Azië is minder strikt. Toch kan de inspectie de bedrijven aanpakken op basis van een Nederlandse wet.

De studie, die werd uitgevoerd door onderzoeker TNO in opdracht van de ILT, is het eindpunt van een onderzoekstraject dat in 2018 begon. Toen concludeerde de ILT al dat de oliebedrijven die gevaarlijke stoffen uitvoerden, maar toen kende de organisatie nog niet de exacte effecten. Die zijn nu wel duidelijk.

Volgens het rapport zijn stoffen als benzeen, zwavel en mangaan kankerverwekkend en slecht voor het milieu. Bovendien is de kwaliteit van de auto's die naar de twee continenten worden verscheept ook niet optimaal, waardoor de benzine daar makkelijker schade aan veroorzaakt. "De katalysatoren en roetfilters kunnen die giftige stoffen niet goed filteren, waardoor ze al snel kapot gaan", zegt een woordvoerder.

in principe kan de ILT de export van die brandstoffen niet verbieden, want in Afrikaanse en Aziatische landen zijn de wetten minder streng. Sinds 1993 bestaat in Nederland echter de Wet milieubeheer, die onder meer stelt dat bedrijven die weten dat ze schadelijke producten op de markt brengen alle mogelijk maatregelen moeten nemen om die schade te beperken.

De inspectie gaat de bedrijven nu vragen of ze al stappen hebben gezet sinds 2018. Als dat niet het geval is, wil ze een plan van aanpak voor de komende jaren. Als dat er niet komt, kan de ILT dwangsommen opleggen of een rechtszaak starten, zegt de woordvoerder.

Over welke bedrijven het gaat, wil de ILT niet zeggen.