De eigenaren en verzekeraars van containerschip Ever Given hebben een principeakkoord bereikt over een schadevergoeding voor de kanaalautoriteit van het Suezkanaal (SCA). De schade werd geleden toen het schip in maart ongeveer een week lang overdwars in het kanaal lag en daardoor alle scheepvaart blokkeerde.

Afgelopen weekend zou een Egyptische rechter uitspraak in de zaak doen, maar de eigenaren van het schip kwamen kort voor de zitting met een nieuw compensatievoorstel. Daarop werd besloten de partijen nog wat meer tijd te geven om verder te praten.

Hoeveel geld er nu precies is geboden, is niet naar buiten gebracht. De SCA zou eerder om een vergoeding van meer dan 916 miljoen dollar (ruim 770 miljoen euro) hebben gevraagd, maar zei later genoegen te nemen met 550 miljoen dollar.

De Japanse eigenaar van de Ever Given zou al eens 150 miljoen dollar compensatie hebben geboden. Maar naar de mening van de SCA was dat niet voldoende om de kosten voor het mislopen van vaartarieven, schade aan het kanaal en kosten voor mankracht en materiaal bij het bergen van het schip te dekken.

Door het vastgelopen containerschip ontstonden er aan weerszijden lange files van schepen die niet door de 193 kilometer lange waterweg tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee konden. Meer dan 350 schepen moesten wachten. Een deel besloot om Afrika heen te varen.