De Belastingdienst heeft 4.500 meldingen ontvangen van constructies om belasting te ontwijken. Dat bevestigt de dienst na eerdere berichtgeving hierover van de NOS. Het gaat om grensoverschrijdende constructies die in de afgelopen drie jaar zijn opgezet en waarvan intermediairs, zoals accountants en notarissen, verplicht zijn ze te melden bij de Belastingdienst.

De meldplicht moet inzichtelijk maken welke constructies bedrijven en particulieren gebruiken om minder belasting te betalen. De Belastingdienst wil op deze manier het ontwijken van belasting aanpakken.

Belastingontwijking is iets anders dan belastingontduiking. Bij die laatste worden daadwerkelijk regels overtreden, bij ontwijking is dit niet het geval.

De intermediairs die betrokken zijn bij het opzetten van ontwijkingsconstructies zijn verplicht om hiervan melding te doen bij de Belastingdienst. Als ze dit niet doen, riskeren ze een boete. De intermediairs moeten bij de melding ook zeggen voor wie ze de constructies opzetten.

De meldingen worden tussen EU-lidstaten uitgewisseld, om zo meer te leren over hoe geprobeerd wordt belasting te ontwijken. Nederland is met de 4.500 meldingen het land met het op een na grootste aantal. Alleen in Duitsland kwamen er nog meer binnen.