Nederlandse gemeenten gaan deze herfst niet staken als ze geen extra geld krijgen vanuit het Rijk. Eerder schreven verschillende media, waaronder NU.nl, dat een aantal gemeenten de werkzaamheden in de herfst dreigt neer te leggen zonder dat geld, maar dat blijkt onjuist.

Gemeenten zijn al jaren boos dat het decentraliseren van taken niet gepaard gaat met grotere budgetten. Daarom diende het actiecomité Raden in Verzet bij de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een motie in waarin ze oproepen om, als gemeenten niet structureel extra geld toegezegd krijgen voor onder meer de jeugdzorg, in actie te komen. Die motie is met 98 procent aangenomen.

Wat de actie dan precies inhoudt, is nog niet besloten. De gemeenten zouden ervoor kunnen kiezen om nieuwe taken niet meer op te pakken op uit te voeren, staat in de motie. Pas als de gemeenten niet met het Rijk tot een oplossing komen, wordt er op de ledenvergadering van de VNG in juni 2022 een besluit genomen over de te voeren actie.