Forensisch accountants hebben geen aanwijzingen gevonden voor integriteitsschendingen bij de mondkapjesdeal tussen het Landelijk Consortium Hulpmiddelen en het bedrijf van Sywert van Lienden. Dat heeft demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) vrijdagmiddag laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Het onderzoek richtte zich op mogelijke onregelmatigheden in de manier waarop afspraken tussen beide partijen tot stand gekomen zijn. De onderzoekers concluderen dat er geen indicaties zijn dat er zich "integriteitsschendingen hebben voorgedaan bij de plaatsing van orders van het consortium bij Relief Goods Alliance (het bedrijf van Van Lienden, red.)".

Van Ark maakte ook bekend dat consultancybureau Deloitte een tweede onderzoek zal openen. Dat onderzoek is breder dan het eerste. Het richt zich in de eerste plaats op de overeenkomst tussen de overheid en Van Liendens Stichting Hulptroepen Alliantie enerzijds en Relief Goods Alliance anderzijds.

Deloitte onderzoekt volledige inkoop van mondkapjes

Daarnaast bekijkt het bureau ook de bredere kwestie van de inkoop van mondkapjes en wie daar welke rol in speelde. Daarna wordt gekeken naar alle overeenkomsten rond mondkapjes die het consortium heeft gesloten.

De eerste resultaten worden op 1 september verwacht. Begin november moet het hele onderzoek afgerond zijn.

Commotie rond oprichting van bedrijf

Van Lienden kwam de afgelopen weken in het oog van de storm terecht. Hij beweerde namelijk dat hij de overheid volledig belangeloos voorzag van mondkapjes tijdens de coronacrisis, maar een maand geleden kwam uit dat hij er toch winst op gemaakt heeft. Later bleek het om zo'n 9 miljoen euro te gaan.

Hij werkte oorspronkelijk via een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), maar richtte later naast die vzw een bedrijf op. Volgens hemzelf was de reden daarvoor dat een bedrijf meer risico's kan dragen dan een vzw, bijvoorbeeld als er grote partijen mondkapjes moesten vernietigd worden omdat ze kwalitatief niet in orde waren. De oprichting van dat bedrijf heeft hij echter stil gehouden voor het grote publiek, waardoor hij de indruk wekte dat hij er niets aan verdiende.

Door de ophef zegde Van Lienden zijn CDA-lidmaatschap donderdag op. De politiek commentator, activist en lobbyist schreef onder meer mee aan het partijprogramma van het CDA.