DEN HAAG - Jonge arbeidsongeschikten met een uitkering krijgen een extra tegemoetkoming voor het nieuwe zorgstelsel dat volgend jaar wordt ingevoerd. De zorgtoeslag bleek namelijk niet genoeg om negatieve koopkrachteffecten op te vangen voor de groep van gehandicapten van 18 tot 23 jaar met een zogeheten Wajong-uitkering.

Het ministerie van Sociale Zaken maakte maandag bekend met de extra compensatie voor de jonggehandicapten uitvoering te geven aan een motie van Tweede-Kamerlid Omtzigt van het CDA. De compensatieregeling in het nieuwe ziektekostenstelsel, de zorgtoeslag, is gebaseerd op het wettelijk minimumloon en schiet daardoor tekort voor gehandicapten onder 23 jaar die een uitkering krijgen op basis van het lagere wettelijk minimumjeugdloon.

Er zijn volgens een woordvoerster van het ministerie naar schatting 22.000 Wajong'ers onder de 23 jaar. Met de maatregel is in 2006 een totaalbedrag van circa 2,9 miljoen euro gemoeid. Dat is inclusief de kosten van de uitvoering door uitkeringsinstituut UWV. De bruto compensatie zal volgend jaar voor een Wajong'er van 18 jaar circa 162 euro bedragen. Dit bedrag daalt naarmate de leeftijd, en daarmee ook het minimumjeugdloon, stijgt. Zo ontvangt een Wajong'er van 22 jaar in 2006 nog een bruto bedrag van 19 euro.