Ook de Belgische rechter oordeelt dat het klimaatbeleid van dat land tekortschiet. Met het gebrekkige beleid schendt België de mensenrechten, luidt het vonnis. Maar de rechtbank in Brussel ging niet zover om de regering strengere klimaatdoelstellingen op te leggen, zoals eerder in Nederland wel gebeurde.

De Belgische klimaatmaatregelen zijn onvoldoende om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken, vindt de rechter. Dat doel was enkele jaren geleden afgesproken in het klimaatakkoord dat in Parijs is gesloten. Door de overschrijding van 1,5 graad wordt de aarde gevaarlijk veel warmer, en dat schendt onder meer het recht op leven uit het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

De Belgische regering had zich aanvankelijk voorgenomen om in 2030 35 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Nu de EU de doelstelling heeft opgeschroefd naar 55 procent, zegt ook de regering in Brussel inmiddels daaraan te willen voldoen.

Toch is de uitspraak een overwinning voor de klimaatactivisten die naar het voorbeeld van het Nederlandse Urgenda naar de rechter waren gestapt. Zij zijn blij met het vonnis, al zijn ze ook teleurgesteld dat de rechter België niet dwingt de uitstoot van CO2 verder terug te dringen. Dat deed de Nederlandse rechter wel. De activisten gaan daarom in hoger beroep.

De rechtbank stelde volgens de initiatiefnemers, de stichting Klimaatzaak, niet alleen henzelf in het gelijk maar ook de tienduizenden burgers die zich bij de zaak hadden aangesloten. Daarmee erkent de rechter dat alle eisers persoonlijk gevaar lopen door het ondermaatse klimaatbeleid, stelt de stichting. En dat zou niet eerder zijn gebeurd.

Belgische rechtbank wil zich niet te veel op terrein van politiek begeven

Klimaatzaak wilde de regering dwingen om in 2025 de CO2-uitstoot met 42 procent te verminderen en vijf jaar later met 55 procent. Maar daarin ging de rechter niet mee. De rechtbank vindt dat het zich met zo'n beslissing te veel op het terrein van de politiek begeeft, zegt de advocaat van de activisten tegen persbureau Belga.

Sinds de Urgenda-zaak klinkt in Nederland geregeld de klacht dat rechters de rolverdeling tussen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht te weinig respecteren. Met andere woorden, dat rechters volgens de critici beslissingen nemen die eigenlijk door de politiek zouden moeten worden genomen.