Woningcorporaties bouwen de komende jaren een stuk meer middeldure huurwoningen in de vrije sector. Nu de zogeheten markttoets tijdelijk is afgeschaft, krijgen corporaties meer ruimte om in dat segment te bouwen, meldt BNR donderdag. Deze markttoets gaf beleggers voorrang bij de bouw van woningen in het middensegment.

Eén op de drie corporaties wil het aanbod van woningen met een maandelijkse huur van tussen de 750 en 1.000 euro vergroten. Dat blijkt uit gegevens die BNR opvroeg bij kennisinstituut Platform31. Corporaties richtten zich een paar jaar geleden nog vooral op de bouw van sociale huurwoningen.

De afschaffing van de markttoets geeft corporaties meer ruimte in het middensegment. Door die markttoets moesten gemeenten altijd eerst peilen of marktpartijen interesse hadden in een bouwproject. Maar doordat dit voor gemeenten veel administratieve rompslomp met zich meebracht, werd zo'n markttoets bijna niet uitgevoerd. Corporaties konden daardoor jarenlang nauwelijks opereren in het middensegment.

Nu de toets is afgeschaft, denken corporaties dat wel te gaan doen. Volgens Platform31 verwachten de corporaties dat ze tot 2024 zeker twaalfduizend vrijesectorwoningen gaan bouwen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat aan BNR weten dat de investeringen in middenhuur vanuit de corporaties de komende vijf jaar met meer dan de helft stijgen. Het ministerie gaat uit van ruim 2,5 miljard euro.

Overigens gaat de stap van de corporaties richting de middenhuur niet ten koste van de sociale huur. Daar investeren ze de komende jaren 13 procent extra in.