De werkloosheid in Nederland is in mei verder afgenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) staat nog maar 3,3 procent van de beroepsbevolking als werkloos te boek. Dat was een maand eerder nog 3,4 procent.

Dankzij de coronasteun van de overheid zijn er al langer weinig werklozen. Ook speelt mee dat meer mensen niet zoeken naar werk omdat ze daar weinig resultaat van verwachten. Deze groep mensen wordt in de statistieken niet tot de werklozen gerekend. Dat kleurt de cijfers, want het aantal mensen dat daadwerkelijk werkt, neemt de laatste tijd ook af.

In mei waren 309.000 mensen werkloos. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met tienduizend per maand. Het aantal werkenden nam tegelijkertijd af met zo'n vierduizend per maand.

Alles bij elkaar hadden 4,1 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar vorige maand om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent naar werk hebben gezocht of hiervoor niet beschikbaar waren. Dit aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld dertienduizend per maand gestegen.

De Nederlandsche Bank (DNB) maakte eerder deze week bekend te verwachten dat de werkloosheid veel minder stijgt dan eerder was gedacht. Doordat de economie geleidelijk wordt geopend, zal de werkgelegenheid eerst zelfs toenemen. Tegen het einde van de overheidssteun zet naar verwachting een daling in.