Nu de temperaturen weer oplopen, wordt het ook warmer op de werkvloer. Voor werk op kantoor bestaan regels over of de temperatuur niet te ver oploopt. Wie thuiswerkt moet het zelf regelen. In gesprek gaan met de werkgever kan altijd, maar die zijn niet verantwoordelijk voor oplossingen voor een te warme thuiswerkplek.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is in de zomer 'de ideale temperatuur' tussen de 23 en 26 graden. "Bij temperaturen boven de 26 graden is er sprake van een extra lichamelijke belasting en behoort men na te denken over maatregelen." Voor licht fysiek kantoorwerk geldt een maximum van 28 graden.

De risico's van de hitte op de thuiswerkplek zijn volgens vakbond FNV vaak laag. "Het is nogal iets anders of je achter een computer zit te werken of een put moet graven", zegt Marike Schooneveldt van de vakbond. Evengoed kan de temperatuur achter het bureau flink oplopen wat niet prettig is en de productiviteit aantast.

Dat is misschien wel een probleem voor de werkgever, maar niet zijn verantwoordelijkheid. Waar de werkgever wel verantwoordelijk is voor verkoeling op kantoor, geldt dat niet bij thuiswerken. "Niet alle regels die op kantoor gelden, gelden ook voor thuis", aldus Schooneveldt.

"De werkgever moet wel zorgen voor een goede werkplek thuis, met een beeldscherm en een goede stoel, maar niet voor een ventilator of een airconditioning." De verplichting van de werkgever staan in de Arbowet en vallen in dit geval onder 'plaatsonafhankelijk werken'.

Thuiswerkplekken zijn nu veel beter ingericht

Omdat veel werknemers inmiddels een thuiswerkvergoeding krijgen, kan die misschien ook gebruikt worden voor de aanschaf van een ventilator, oppert Schooneveldt. Werkgeversorganisatie AWVN stelt dat de nood nu minder hoog is dan vorig jaar, toen het thuiswerken nog nieuw was voor veel mensen en we te maken hadden met een behoorlijke hittegolf. "Nu zien we dat mensen hun thuiswerkplek al goed hebben ingeregeld."

Bovendien kunnen mensen ook weer makkelijker verantwoord naar kantoor. "Organisaties zijn nu gewend de coronamaatregelen uit te voeren en hebben vrijwel allemaal een goed klimaatbeheersingssysteem", zegt de AWVN-woordvoerder.

Extra drinken is volgens Schooneveldt van de FNV sowieso verstandig. "En het huis goed luchten zodra het kan. Je kunt ook een fles water in de vriezer leggen en die later voor je ventilator zetten zodat er koele lucht is. En overleg met je werkgever over de werktijden en extra pauzes. Misschien kun je vroeger beginnen en eerder stoppen."