Energieleverancier Eneco stopt uiterlijk in 2030 met een groot deel van zijn gascentrales. Vijf jaar later moeten alle centrales zijn gesloten of zijn omgebouwd naar centrales voor duurzame energie. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt. Het gaat om de gascentrales Enecogen, Merwede en Lage Weide en om tien gasgestookte warmtecentrales.

Het energiebedrijf maakte bekend dat het vijftien jaar eerder dan gepland klimaatneutraal wil zijn. Aanvankelijk was het de bedoeling om dat in 2050 te zijn, maar Eneco schuift dat nu naar 2035. Om dat mogelijk te maken, is strenger beleid nodig, dat dinsdag is gepresenteerd.

Stoppen met gascentrales is daar dus onderdeel van. De Merwede-centrale en de tien gasgestookte warmtecentrales moeten uiterlijk in 2030 zijn gesloten of omgebouwd. Voor de twee andere gascentrales moet dat in 2035 zijn gerealiseerd.

Daarnaast wil het bedrijf stoppen met de verkoop van gasgestookte cv-ketels en moeten klanten worden geholpen bij het verminderen van het gebruik van aardgas. Dit kan door woningen en bedrijfsgebouwen beter te isoleren en vaker gebruik te maken van warmtepompen.

Eneco wil gebruik van elektriciteit in de industrie en het verkeer stimuleren, waarbij de stroom volledig afkomstig moet zijn van windmolens en zonnepanelen. Ook het gebruik van onder meer geothermie, groengas en waterstof voor warmte moet omhoog. Eneco wil daarom de komende jaren de mogelijkheden voor productie van schone energie fors uitbreiden.

Op dit moment stoten en Eneco en zijn klanten samen 13,9 megaton CO2 uit. De energieleverancier verwacht dat dit in 2035 grotendeels is teruggebracht, maar nog niet volledig. Waarschijnlijk wordt tegen die tijd nog altijd 0,9 megaton CO2 uitgestoten. Om toch klimaatneutraal te zijn, wil Eneco die uitstoot compenseren.