Door het steunbeleid van de overheid zal de werkgelegenheid dit jaar veel minder afnemen dan werd verwacht, zegt De Nederlandsche Bank (DNB) maandag. Doordat de economie geleidelijk wordt geopend, zal de werkgelegenheid eerst zelfs toenemen. Tegen het einde van de overheidssteun zet naar verwachting een daling in.

Naar verwachting daalt de werkgelegenheid in personen in 2021 met 0,2 procent. De krimp wordt vooral veroorzaakt doordat het volgens DNB onvermijdelijk is dat er bedrijven failliet gaan als de steunmaatregelen van de overheid worden afgebouwd. DNB gaat er in de raming van uit dat de overheid de steun na het derde kwartaal afbouwt.

De werkgelegenheidskrimp is een stuk kleiner dan DNB eerder verwachtte. In december voorspelde DNB nog een krimp van 0,9 procent in 2021. De afname is ook niet te vergelijken met die tijdens de financiële crisis in 2009. Toen daalde de werkgelegenheid met 0,8 procent. In 2012, tijdens de schuldencrisis, ging het om een daling van 1,1 procent.

Waarschijnlijk worden vooral flexwerkers door de afname van de werkgelegenheid geraakt, zegt directeur monetaire zaken en financiële stabiliteit van DNB Olaf Sleijpen maandag. "In de sectoren die door de coronacrisis zijn geraakt, werken relatief veel flexwerkers. Maar we verwachten dat als de werkgelegenheid weer aantrekt, zij ook als eersten weer zullen worden aangenomen."

In 2022 groeit de werkgelegenheid naar verwachting met 0,6 procent en in 2023 met 1,4 procent.

Werkloosheid loopt nog wel op

DNB verwacht wel dat de werkloosheid in 2022 oploopt. De centrale bank gaat uit van een werkloosheidspercentage van 4,5 procent. Dat is een relatief forse stijging ten opzichte van dit jaar. Dat komt vooral doordat er naar verwachting weer veel mensen op zoek zullen gaan naar een baan.

Iemand is werkloos als hij kan en wil werken, maar geen baan kan vinden. Tijdens de coronacrisis staakten veel werklozen hun zoektocht naar een baan, omdat ze dachten dat de kans op werk klein was. Doordat deze groep niet meer werd meegeteld, nam de werkloosheid af. DNB verwacht dat de groep ontmoedigde werklozen in 2022 de arbeidsmarkt weer zal betreden. Daardoor groeit het aantal mensen dat een baan zoekt harder dan de werkgelegenheid en loopt de werkloosheid op tot 4,5 procent.

In 2023 is die beweging juist omgekeerd en is de groei van de werkgelegenheid groter dan het arbeidsaanbod. Daardoor zal de werkloosheid dalen naar 4,1 procent.