Het aantal verdachte financiële transacties is vorig jaar flink toegenomen. Het ging in 2020 om bijna 104.000 transacties tegen ruim 39.500 in het jaar daarvoor. Dat meldt de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-Nederland) in het jaarrapport voor het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Instellingen die verplicht zijn ongebruikelijke transacties te melden, zoals banken, doen dat bij de FIU-Nederland. Daar wordt vervolgens beoordeeld of opmerkelijke geldbewegingen ook als verdacht moeten worden aangemerkt. Gaat het inderdaad om verdachte transacties, dan worden ze doorgegeven aan de politie of inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De totale waarde van de verdacht verklaarde transacties bedroeg in 2020 bijna 15 miljard euro.

Verder werden er meer dan 722.000 ongebruikelijke transacties gemeld door 1914 verschillende meldingsplichtige instellingen. In 2019 ging het om ruim 541.000 meldingen van reguliere ongebruikelijke transacties.

Volgens de FIU-Nederland hangt de stijging onder meer samen met de investeringen die het afgelopen jaar zijn gedaan in de capaciteit en de versterking van technologie, kennis en expertise bij de organisatie. De FIU-Nederland breidt het personeelsbestand uit naar circa negentig voltijdsbanen. Dat waren er 76 aan het einde van 2020.