Door een maas in de wet is de afgelopen jaren naar schatting zo'n 70 miljoen euro aan belastingkorting gegeven aan arbeidsmigranten voor wie dat voordeel niet was bedoeld, meldt demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën). Hij ontkomt er naar eigen zeggen niet aan de korting ook dit jaar te geven.

Vijlbrief komt op Prinsjesdag met een voorstel om de wet te repareren.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is bedoeld voor ouders met jonge kinderen die allebei werken. De korting geldt ook voor alleenstaande werkende ouders, maar niet voor ouderparen van wie de een werkt en de ander niet. Maar die laatste groep krijgt de korting toch als het hele gezin staat ingeschreven in bijvoorbeeld Polen. In dat geval wordt de niet-werkende partner namelijk niet aangemerkt als fiscaal partner.

Vijlbrief sprak eerder al van een "onbedoeld effect" dat "niet in lijn met de geest van de wet" is. Hij erkent dat de Belastingdienst zijn ministerie daar tot twee keer toe voor heeft gewaarschuwd, in 2015 en 2018. Destijds is ook gewerkt aan een wetswijziging, maar die heeft toen "helaas niet de juiste prioriteit gekregen". Het doel is nu om de herstelde wet volgend jaar in werking te laten treden.

De staatssecretaris ziet geen mogelijkheid om geld terug te halen over de belastingjaren 2015 tot en met 2021. Dat zou waarschijnlijk in strijd zijn met het eigendomsrecht zoals dat vastgelegd is in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook zou dat voor de Belastingdienst onuitvoerbaar zijn, omdat precies moet worden uitgezocht voor wie de korting wel was bedoeld en voor wie niet.