Als je als consument online een abonnement afsluit, moet je dat ook online kunnen opzeggen. Maar bedrijven maken dat onnodig moeilijk. Dat zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) donderdag na onderzoek. Daarbij gaat het om bedrijven die online abonnementen op kranten, tijdschriften en loterijen aanbieden.

"Consumenten ervaren hoge drempels om op te zeggen en voelen zich telefonisch onder druk gezet om het abonnement niet op te zeggen of in te gaan op een nieuwe aanbieding", aldus de toezichthouder. Als je een abonnement online afsluit, moet je dat op dezelfde makkelijke manier kunnen opzeggen.

"In ons onderzoek zien we dat bedrijven deze mogelijkheid niet aanbieden of het online opzeggen moeilijk maken", concludeert de ACM, die de bedrijven heeft gewezen op hun tekortkomingen. "Die hebben de werkwijze inmiddels aangepast of zijn daarmee bezig." De toezichthouder controleert of dat ook echt gebeurt.

Een abonnement online afsluiten wordt vaak juist heel makkelijk gemaakt. "Bedrijven moeten zich realiseren dat het opzeggen dan net zo makkelijk gemaakt moet worden." Zo moet je als klant snel kunnen vinden hoe dat moet. "Er mogen geen extra drempels worden opgeworpen, zoals drie keer doorklikken voordat je op de juiste pagina komt of de link verstoppen."