Volkswagen heeft met voormalige leidinggevenden van het bedrijf een schikking getroffen in de kwestie rond het dieselschandaal. Bij elkaar wordt door de bestuurders, onder wie ex-topman Martin Winterkorn, zo'n 288 miljoen euro opgehoest om claims in verband met het schandaal af te kopen.

De overeenkomst bestaat voornamelijk uit een betaling van 270 miljoen euro uit de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Ook voormalig Audi-topman Rupert Stadler zal moeten bijdragen. De deal moet nog worden goedgekeurd op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 22 juli.

Volkswagen zei eind maart een schadevergoeding te zullen eisen van Winterkorn en Stadler vanwege een schending van de zorgplicht. Als onderdeel van de deal zullen Winterkorn en Stadler respectievelijk 11,2 miljoen en 4,1 miljoen euro betalen. Voormalig Audi-bestuurslid Stefan Knirsch stemde in met een schikking van 1 miljoen euro. Oud-bestuurslid Wolfgang Hatz van Porsche draag 1,5 miljoen euro bij.

De schikking kwam op het moment dat aanklagers in Berlijn meldden dat ze afzonderlijke aanklachten hadden ingediend tegen Winterkorn. De ex-topman zou voor het Duitse parlement een valse getuigenis hebben afgelegd. Hij beweerde niet van het dieselschandaal op de hoogte te zijn geweest voordat de problemen aan het licht kwamen.

Het dieselschandaal begon in 2015, toen in de Verenigde Staten de aanwezigheid van zogeheten sjoemelsoftware werd geconstateerd. Daarmee kon het voertuig testsituaties herkennen en zo de motor schoner laten draaien dan deze in de praktijk op de weg was.