Mensen met lagere inkomens moeten meer worden betrokken bij de verduurzaming van Nederland, vindt een brede coalitie van milieuorganisaties, werkgeversverenigingen, hoogleraren, jongerenorganisaties en vakbond FNV. Samen hebben ze een plan gemaakt dat onder meer voorziet in de isolatie van 400.000 tochtige woningen.

Daarnaast moeten er volgens de betrokken partijen elektrische deelauto's in achterstandswijken komen en 60.000 nieuwe "groene banen" in sectoren als de woningisolatie en de groenvoorziening. "Deze transitie kan alleen slagen als iedereen mee kan doen", stellen de organisaties.

De zogeheten Eerlijke Klimaatagenda beoogt drie vliegen in één klap te slaan: economisch herstel na de coronacrisis, de klimaatcrisis aanpakken én ongelijkheid tegengaan. Ze willen mensen die weinig verdienen "ontzien tijdens de klimaattransitie". Die moet "voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn", zegt voorzitter Farid Tabarki van de Eerlijke Klimaatcoalitie. Onder die vlag trekken de organisaties samen op.

Los van de plannen voor werkgelegenheid en woningisolatie zou Nederland er volgens de organisaties 100.000 hectare natuur bij moeten krijgen.

De plannen krijgen onder meer de steun van de vereniging van woningcorporaties Aedes, de Woonbond, het Nibud, Techniek Nederland, MKB-Amsterdam, de Jeugdraad en vakbond FNV. Ook hoogleraren en bestuurders, onder wie voormalig SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan, econoom Herman Wijffels en ex-minister Winnie Sorgdrager, staan erachter.

Investering van 8,8 miljard euro nodig

In totaal zouden de plannen zo'n 8,8 miljard euro aan investeringen vergen. Dat geld zou volgens de organisaties voor een deel uit het Europees herstelfonds kunnen komen en voor een deel tegen negatieve rente geleend kunnen worden. "De investeringen verdienen zich terug", stellen ze. De Eerlijke Klimaatagenda wordt woensdag naar de politieke partijen en informateur Mariëtte Hamer gestuurd.

"Een nieuw kabinet zal het klimaatbeleid aanzienlijk moeten versnellen om de klimaatdoelstellingen voor 2030 nog te kunnen bereiken", constateren de organisaties. Ze verwijzen naar berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving, waaruit blijkt dat de Nederlandse CO2-uitstoot met het huidige beleid in 2030 slechts met 34 procent zal zijn afgenomen ten opzichte van 1990. Dat is niet genoeg: het EU-doel is een vermindering van 55 procent.