Zaterdag 1 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Jongeren zouden vaker dupe zijn van thuiswerken dan oudere werknemers

Jongere werknemers hebben meer last van de nadelige gevolgen van thuiswerken dan hun oudere collega's. Dat stelt Kilian Wawoe, onderzoeker en specialist human resources aan de Vrije Universiteit, op basis van onderzoek waarover de Volkskrant schrijft.
Door NU.nl

Jongeren hebben weinig werkervaring en komen door het thuiswerken minder goed te weten hoe het er op kantoor aan toe gaat. Ook bouwen ze maar mondjesmaat een netwerk op, waardoor ze daar later in hun carrière minder van kunnen profiteren.

Door de coronacrisis is thuiswerken gemeengoed geworden. Nu de besmettingscijfers teruglopen, kijken veel bedrijven naar hoe ze willen omgaan met thuiswerken in de periode na de pandemie. Wawoe vroeg 7.350 werkenden naar hun ervaringen met thuiswerken en stelt op basis van zijn bevindingen dat de belangen van jongeren maar beperkt worden meegenomen in de discussies over thuiswerken.

Beginners op de arbeidsmarkt hebben nog geen werkroutine en weten nog niet goed hoe het eraan toegaat op de werkvloer, zegt Wawoe. Maar door thuiswerken is het lastig om het kunstje af te kijken van de oudere collega's. "Nu gaan besprekingen via Zoom of mail en zijn ze veel meer to the point geworden. De rechtstreekse kennisoverdracht valt weg", zegt Wawoe tegen de Volkskrant.

Volgens de onderzoeker is het thuiswerken voor jongeren vaak lastiger, omdat ze veelal klein wonen en in veel gevallen geen aparte werkruimte hebben. Ook moeten ze soms bellen in de badkamer, omdat huisgenoten niet mogen meeluisteren. Daarnaast weten ze vaak niet bij wie ze terechtkunnen voor een bepaalde vraag of durven ze er niet voor te bellen of te mailen.

Wawoe pleit er dan ook voor om werknemers niet zelf te laten kiezen of ze naar kantoor komen. Hij vermoedt dat veel oudere werknemers dan juist thuisblijven en alleen jongeren naar het werk komen, waardoor ze nog steeds weinig contact hebben met de ervarenere collega's. De VU-onderzoeker overhandigt zijn onderzoeksresultaten woensdag aan demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra.


Lees meer over:

ThuiswerkenEconomie

Aanbevolen artikelen