De Europese Unie is van plan om importeurs van staal, cement en aluminium te laten betalen voor de uitstoot van broeikasgassen. Er zou wel een overgangsperiode tot 2026 komen, melden bronnen aan persbureau Bloomberg.

In het nieuwe mechanisme moeten heffingen gekoppeld worden aan de kosten van milieueisen waarmee producenten in de EU worden geconfronteerd. De regeling moet ervoor zorgen dat er in de EU een gelijk speelveld ontstaat met concurrenten buiten het blok, die met minder strenge klimaatregels te maken hebben.

Dat moet ook voorkomen dat bijvoorbeeld Europese hoogovens naar een land verhuizen waar minder strenge regels zijn. Dat leidt tot verlies van banen en schade aan klimaat en milieu.

Naast voor staal en cement wordt er volgens ingewijden ook gewerkt aan regelingen voor andere producten die de EU binnenkomen, zoals kunstmest en elektriciteit. Importeurs zullen speciale certificaten moeten kopen. De prijs voor een dergelijk certificaat is gekoppeld aan de Europese regeling voor emissierechten, zegt een van de bronnen.

De maatregel maakt deel uit van een breder pakket regelingen dat op 14 juli gepresenteerd wordt. Die moeten de EU in staat stellen om te voldoen aan de eigen doelen met betrekking tot het terugbrengen van de uitstoot. Tegen 2050 moet de Europese Unie klimaatneutraal zijn, hebben de 27 landen afgesproken.

Overgangsperiode van drie jaar

De Europese Commissie overweegt een overgangsperiode van maximaal drie jaar voordat het heffingsmechanisme volledig in werking treedt in januari 2026, staat in een ontwerpvoorstel. Tussen 2023 en 2026 zou een vereenvoudigd systeem gebruikt kunnen worden, met als doel verstoringen in de handelsstromen te voorkomen en de aanvankelijke administratieve lasten te verlichten.

De plannen van het dagelijks EU-bestuur leiden al tot diplomatieke onrust in landen als Oekraïne, China en India. De beoogde heffing wordt vijf maanden voor een cruciale klimaattop voorgesteld. Tijdens die top wordt het noodzakelijk om coalities te smeden om ervoor te zorgen dat grote vervuilers hun inspanningen opvoeren om de uitstoot te verminderen.