Rokers hebben de schatkist vorig jaar veel meer accijns opgeleverd. Daarmee is de daling van de opbrengst van de benzineaccijns - doordat we veel minder gereden hebben - goeddeels gecompenseerd. In 2020 kwam 665 miljoen euro minder aan accijns op benzine binnen. Accijns op tabak leverde juist 641 miljoen euro meer op. Dat blijkt uit cijfers die NU.nl opvroeg bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal kwam in 2020 ruim 11,6 miljard euro aan accijns binnen bij de overheid, tegenover iets meer dan 12 miljard euro een jaar eerder. Hoewel we veel minder reden en minder de kroeg in konden, daalde de totale opbrengst met slechts 452 miljoen euro.

Dat is te danken aan de rokers. Vorig jaar werd de verbruiksbelasting op sigaretten en shag fors verhoogd. Op 1 april 2020 werd een pakje sigaretten door de accijnsverhoging 1 euro duurder en shag 2,50 euro duurder. "Nooit eerder was het bedrag van een accijnsverhoging zo groot als bij de verhoging in april", aldus het CBS.

De prijs van een pakje sigaretten bestaat volgens het CBS voor meer dan drie kwart uit belasting. "Accijns en btw." Accijns wordt geheven over hoeveelheden, dus per liter of pakje bijvoorbeeld en niet over het bedrag, zoals bij btw. Dat laatste is een percentage van een bedrag, dat meestijgt naarmate de prijs omhooggaat.

De gevolgen van de coronacrisis zijn het duidelijkst te zien in de opbrengst van accijns op benzine, doordat er fors minder kilometers werden gemaakt. Maar de schatkist liep in vergelijking met het jaar ervoor ook 34 miljoen euro aan accijns op bier mis. In 2019 leverde dat 422 miljoen euro op en vorig jaar nog 388 miljoen euro. Dat zou te verklaren zijn doordat de kroegen maandenlang dicht waren.

Wijn drinken we kennelijk thuis ongeveer evenveel als in de kroeg. De opbrengst van accijns op wijn viel slechts 1 miljoen euro lager uit op 309 miljoen euro. Bij de sterke drank daalde de opbrengst van 331 miljoen euro in 2019 tot 322 miljoen euro in 2020, een daling van 9 miljoen euro.