Het aantal bijstandsontvangers groeide de afgelopen drie maanden al voor het vierde kwartaal op rij, maar de aangroei bij jongeren onder de 27 was het sterkst. Er kwamen in die groep drieduizend bijstandsontvangers bij tegenover een jaar geleden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nederland telt nu 433.000 personen onder de pensioenleeftijd die een bijstandsuitkering krijgen. Dat zijn er bijna twaalfduizend meer dan een jaar eerder. Het afgelopen jaar bleef het aantal mensen met een uitkering stijgen en het afgelopen kwartaal dus vooral onder jongeren.

Het aantal jongeren met een bijstandsuitkering steeg met 9 procent. Het CBS wijt dat aan de coronacrisis. "Er zijn door de coronacrisis het afgelopen jaar heel wat ontslagen gevallen en daar waren ook jongeren bij. Omdat die minder werkeloosheidsrechten hebben opgebouwd, komen die sneller in de bijstand terecht", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Ook de afgelopen kwartalen was er een sterke stijging onder jongeren.

Bij 27 tot 45-jarigen kwamen er 3 procent meer mensen met een bijstandsuitkering bij, bij 45-plussers ging het om een groei van 1 procent. Tegenover het vorige kwartaal zaten er wel minder mensen in de bijstand.

Meer uitstroom in het derde kwartaal

Ook mensen met een migratieachtergrond deden het afgelopen kwartaal vaker beroep op een uitkering. Het aantal mensen met een niet-westerse migratieachtergrond met een uitkering groeide met 4 procent, bij een westerse migratieachtergrond was de aangroei 3 procent. Voor bijstandsontvangers met een Nederlandse achtergrond kwam de stijging op iets minder dan 1 procent of duizend mensen.

In drie van de vier kwartalen vorig jaar was er meer instroom in de bijstand dan uitstroom. Alleen in het derde kwartaal stroomden er meer mensen uit. In het vierde kwartaal waren er 27.000 instromers tegenover 21.000 uitstromers.

De uitstroom is in het derde kwartaal doorgaans hoger dan in de andere kwartalen. Dat komt volgens Van Mulligen omdat er dan meer opleidingen starten of bepaalde seizoensgebonden activiteiten weer hervatten waardoor minder mensen een uitkering nodig hebben.