BOXMEER - Nutreco, veevoerproducent en viskweker, verwacht dat zijn nettowinst dit jaar ongeveer op hetzelfde peil zal uitkomen als vorig jaar, toen er een resultaat werd behaald van ,9 miljoen euro. Per aandeel zal er slechts een kleine winstgroei (voor afschrijving van goodwill) optreden ten opzichte van de 2,96 euro in 2000.

Daarmee heeft het concern zijn verwachtingen stevig teruggeschroefd. Nutreco had eerder dit jaar laten weten dat de winst per aandeel met 20 procent zou kunnen stijgen. Het concern zegt zijn verwachtingen te hebben moeten wijzigen door de daling van de prijzen van zalm, vooral aan het begin van het vierde kwartaal.

De vraag naar zalm en zalmproducten blijft weliswaar sterk groeien op de belangrijkste markten, maar de prijzen zijn gedaald door een groot aanbod vanuit Chili. Nutreco Aquaculture zal in het vierde kwartaal dan ook minder goed draaien dan was verwacht.

De sterke stijging van de resultaten van Nutreco Agriculture kunnen die achteruitgang niet goedmaken. Nutreco haalt tweederde van zijn winst in de tweede helft van het jaar.