Nederlandse mkb-ondernemingen zijn over het algemeen goed door het eerste deel van de coronacrisis heen gekomen. Dat stelt accountantsorganisatie SRA, die 6.600 jaarrekeningen van kleine en middelgrote bedrijven over 2020 bekeek. Een deel van de bedrijven presteerde goed en een ander deel maakte een flinke dip mee maar daarna ook een stevig herstel. Daarnaast was er een deel dat het zwaar had, maar de crisis mede kon doorkomen vanwege de steunmaatregelen van de overheid.

Ondanks de pandemie wisten de mkb'ers gemiddeld een kleine omzetstijging te boeken, van 0,6 procent. Dat was wel fors minder dan de 6 procent van het jaar ervoor. De detailhandel en de zorg zagen de inkomsten het meest toenemen, bij de autobranche en de horeca daalden de opbrengsten juist.

Opvallend genoeg groeide de winst vorig jaar een stuk harder, gemiddeld met 9,3 procent. Dat de winst harder steeg dan de omzet kwam volgens SRA met name door de steunmaatregelen van het kabinet en door minder personeelskosten, die altijd een grote kostenpost zijn. Wel was de stijging van de winst kleiner dan in de jaren vóór de coronacrisis.

Ook als het om de winst gaat, lijkt de detailhandel de grote winnaar. Bedrijven in deze sector zagen de winst vorig jaar met gemiddeld 42 procent stijgen. De horeca kreeg juist een bittere pil te verwerken en zag de winst met gemiddeld 30 procent dalen.

Accountants zijn 'voorzichtig optimistisch'

SRA-bestuurder Harry Marissen is "voorzichtig optimistisch" door de cijfers over 2020 en doordat het einde van de coronacrisis in zicht lijkt. Dat optimisme kan echter omslaan als de overheid niet zorgt voor bepaalde steunregelingen.

Zo wijst Marissen erop dat steunmaatregelen niet te snel moeten worden afgebouwd, er maatwerk moet komen voor ondernemers die zwaarder gedupeerd zijn, zoals horecabedrijven, en er een ruime regeling moet komen voor het terugbetalen van belastingschulden. Daarnaast moet de overheid zorgen dat het financierings- en investeringsklimaat op orde blijft, vindt de SRA-bestuurder.

De bekeken jaarrekeningen hebben betrekking op het jaar 2020. De gevolgen van de tweede lockdown, die nu nog altijd niet geheel voorbij is, zijn hierin dus slechts zeer beperkt verwerkt. Zo moesten veel winkels medio december de deuren sluiten en mogen ze nu nog altijd slechts open met beperkingen.