Het nieuwe kabinet moet met een nationaal herstelplan komen voor kwetsbare wijken en daar zeker 500 miljoen euro per jaar voor uittrekken. Vijftien burgemeesters en verschillende maatschappelijke organisaties roepen daartoe op in het pamflet Dicht de kloof!, dat woensdag in het AD gepubliceerd is.

De ondertekenaars vragen in de oproep om "extra investeringen en meer uitzonderingswetgeving en onorthodoxe maatregelen". Ze hebben zestien gebieden in Nederland in kaart gebracht waar de problemen het grootst zijn en waar het meeste geld naartoe zou moeten.

In deze probleemgebieden wonen in totaal één miljoen mensen die te maken hebben met armoede, werkloosheid en schulden, maar ook met criminaliteit en een achtergestelde positie in het onderwijs en gezondheid. "De coronacrisis heeft hen extra hard geraakt en achterstanden dreigen aan een volgende generatie te worden doorgegeven", schrijven de instanties.

Inwoners lopen volgens het pamflet vast op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in de hulpverlening. "Wij zien in deze gebieden veel bewoners, jongeren maar ook volwassen, die veel meer vaardigheden hebben én die meer kunnen dan ze nu laten zien. Er is meer saamhorigheid, ondernemerszin en ambitie dan er nu uit komt."

Ze willen daarom dat in het nieuwe regeerakkoord een Nationaal Herstel- en Perspectiefprogramma Leefbaarheid en Veiligheid wordt opgenomen. Als voorbeeld hiervoor moet de aanpak in Rotterdam-Zuid dienen, die sinds 2012 gevolgd wordt. Die behelst onder meer extra lesuren op de basisschool, baangaranties voor jongeren die hun mbo-diploma halen en inspanningen om de middenklasse voor de buurt te behouden.

De oproep is behalve door de burgemeesters ondertekend door onder meer de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de MBO Raad, MKB-Nederland, Divosa en het UWV.