Pensioenfondsen PMT en PME stemmen op de aandeelhoudersvergadering van Total tegen het klimaatvoorstel dat het olie- en gasbedrijf doet. De metaalfondsen noemen het positief dat het Franse concern stappen neemt tegen de opwarming van de aarde, maar vinden de ingrepen van Total tegen CO2-uitstoot niet ver genoeg gaan.

Aandeelhouders kunnen vrijdag stemmen over de klimaatvoorstellen van Total, wat ze vooral de mogelijkheid geeft hun mening te geven over de ingrepen die het bedrijf wil doen om de CO2-uitstoot te verminderen. Concrete gevolgen zijn niet verbonden aan de stemuitslag.

Het energiebedrijf wil in 2050 per saldo geen CO2 meer uitstoten. De emissies van alle olie- en gasactiviteiten moeten daarom in 2030 met 40 procent zijn gedaald ten opzichte van 2015, staat in documenten voor de aanstaande aandeelhoudersvergadering. Total belooft daarnaast meer te investeren in energie uit hernieuwbare bronnen, bijvoorbeeld wind- en zonne-energie.

PME en PMT stellen echter dat de tussentijdse doelstellingen niet in lijn zijn met het het klimaatakkoord van Parijs. Daarbij wijzen de pensioenfondsen op berekeningen van het Transition Pathway Initiative, een groep vermogensbeheerders die het klimaatbeleid van bedrijven afzet tegen de doelen van het klimaatakkoord. Daaruit zou blijken dat Total per megajoule aan geproduceerde energie bijna 63 gram CO2 zal uitstoten in 2030. Dit moet volgens PME en PMT 39,5 gram zijn om aan de maatstaven van de Parijse klimaatafspraken te voldoen.

"Total heeft mooie stappen gezet als het gaat om zijn doelstellingen voor de lange termijn. PME ziet graag dat Total, en de rest van de olie- en gassector, ook op korte en middellange termijn komt met de doelstellingen die in lijn zijn met het Parijsakkoord", zegt Marcel Andringa, uitvoerend bestuurder vermogensbeheer bij PME.