Het kabinet doet er goed aan het huidige coronasteunbeleid na het volgende kwartaal aan te passen, zegt directeur Pieter Hasekamp van het Centraal Planbureau (CPB), een belangrijke adviseur voor overheidsbeleid. In plaats van brede ondersteuning, moet het kabinet zich volgens hem richten op herstel bij levensvatbare bedrijven en zwakkere ondernemingen niet meer overeind houden.

"Ik denk wel dat er behoefte is aan een voortzetting van steun vanuit de overheid, gericht op herstel. Daar zal de komende tijd echt wat aan moeten gebeuren", zei Hasekamp na afloop van zijn gesprek met informateur Mariëtte Hamer.

Volgens ingewijden worden de steunpakketten met drie maanden verlengd, in principe zonder aanpassingen. Die tijd moet volgens Hasekamp gebruikt worden om "na te denken en te werken aan een regeling voor daarna, die er dus echt anders uit zou moeten zien, die zich richt op de toekomst, en niet op de omzetdaling ten opzichte van het verleden".

Samen met de directeuren van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deed het CPB bij Hamer enkele aanbevelingen voor het herstelbeleid waar politieke partijen nu aan werken. Nog voordat er een kabinet is gevormd, moet er een herstelplan liggen om het land uit de crisis te loodsen.

Belastingschulden moeten worden kwijtgescholden

Het CPB oppert onder meer het kwijtschelden van belastingschulden. Dit moet wel gericht gebeuren bij bedrijven die levensvatbaar zijn, want het komen en gaan van ondernemingen hoort volgens het planbureau bij een gezond bedrijfsleven.

De staatsschuld mag volgens het planbureau niet veel verder oplopen. Daarom adviseert het CPB om, ondanks de wens van veel partijen het regeerakkoord niet te veel dicht te timmeren, nog wel goede begrotingsafspraken te maken.

Het herstelplan moet bovendien gepaard gaan met beleid voor de lange termijn, zoals plannen om de CO2-uitstoot en stikstofneerslag te verminderen, vinden de planbureaus. Ook moet er een oplossing komen voor het gebrek aan betaalbare woningen.

SCP, CPB en PBL wijzen er ook op dat de coronapandemie al bestaande zwakke plekken in de samenleving heeft verergerd. Zo noemen ze grotere kansenongelijkheid in het onderwijs door leerachterstanden. Ook bleken zzp'ers en flexwerkers het kwetsbaarst op de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis. Daarvoor zijn structurele oplossingen nodig.