De positie van klokkenluiders, mensen die een vermoeden van een misstand bij een organisatie naar buiten brengen, wordt verbeterd. Ze krijgen betere bescherming en bovendien zijn er meer mensen voor wie deze bescherming gaat gelden. Zijn dat nu alleen nog werknemers en ambtenaren, straks vallen daar ook vrijwilligers, stagiairs, zzp'ers, aannemers, aandeelhouders en sollicitanten onder.

Het demissionaire kabinet heeft vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) dat dit regelt.

"Iedereen die in het kader van zijn of haar werkzaamheden op een misstand of inbreuk op het recht van de Europese Unie stuit, deze op redelijke gronden meldt en naar aanleiding daarvan wordt benadeeld, wordt straks beschermd", meldt het departement.

Zo hoeven mensen die benadeeld zijn niet meer zelf aan te tonen dat dit komt vanwege hun melding. Het wordt straks aan de werkgever om te bewijzen dat de benadeling niets te maken heeft met de melding over de vermeende misstand. Ook kan het Huis voor Klokkenluiders straks meldingen ontvangen en onderzoek doen.