Mei is al jarenlang de maand waarin veel mensen hun vakantiegeld krijgen. Maar door de aanhoudende corona-ellende zitten veel werkgevers met een bijna lege kas. Sommigen besluiten om het vakantiegeld dan maar later, of zelfs helemaal niet uit te betalen. Mag dat zomaar?

Het betalen van vakantiegeld is in de meeste arbeidscontracten vastgelegd. De werkgever is dus verplicht om dit te betalen. Meestal is afgesproken om dat in mei te doen, al zijn er bedrijven waar vakantiegeld verspreid over het jaar wordt uitbetaald, bijvoorbeeld elke maand.

Als een werkgever wil afwijken van de regels die in het contract zijn vastgelegd, kan dat. Alleen moet hij of zij hierover in gesprek gaan met de werknemer. Als die akkoord is, dan kan een bedrijf besluiten om bijvoorbeeld het vakantiegeld pas later te betalen of zelfs helemaal niet.

"Maar een werkgever kan dat zeker niet zomaar eenzijdig besluiten ", aldus Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN. Een werknemer zal daar eerst mee akkoord moeten gaan.

Van der Velde denkt dat sommige werknemers daar best bereid toe zijn. "Niemand heeft er baat bij dat een bedrijf omvalt omdat het geen geld meer in kas heeft. De werkgever niet, de schuldeisers niet, maar ook de werknemer niet."

Uit een recente peiling van vakbond CNV onder 3.500 werkenden bleek dat ongeveer een kwart van hen bereid is om eventueel een deel van het vakantiegeld in te leveren, als bij een bedrijf het water tot aan de lippen staat.

Hoeveel werkgevers inderdaad van plan zijn om vakantiegeld niet, deels of later uit te betalen, is niet duidelijk. "Maar ik verwacht dat het er meer zullen zijn dan vorig jaar", aldus Van der Velde.

"Toen zaten we nog pas net in de pandemie en hadden veel bedrijven het vooruitzicht dat ze snel weer open mochten. Inmiddels zijn er veel bedrijven al meer dan een jaar dicht. Dat heeft uiteraard gevolgen voor hun liquiditeit."