Europa zal wat de begrotingsregels betreft ook in 2022 de ogen toeknijpen. Een voorstel van de Europese Commissie daartoe kan op steun van de ministers van Financiën van de EU-landen rekenen, zo schrijft de Volkskrant vrijdag.

Dit betekent dat de zogeheten uitzonderingsclausule van het Stabiliteits- en Groeipact, de afspraken over de Europese financiële spelregels, ook volgend jaar van kracht blijft. Deze clausule is er voor het geval een lidstaat of de EU buiten zijn schuld in economische moeilijkheden komt.

Het voorstel van de Commissie wordt formeel op 2 juni gepresenteerd, maar komt vrijdagavond al ter sprake tijdens een overleg in Lissabon. Volgens het dagblad zullen 'strenge' landen als Nederland, Oostenrijk en Finland, die graag zien dat de tekorten en schulden worden teruggebracht, niet met bezwaren komen.

Gunstige economische vooruitzichten zouden in 2023 een terugkeer naar het Stabiliteits- en Groeipact mogelijk moeten maken. In de eurolanden is het begrotingstekort van gemiddeld 0,6 procent in 2019 opgelopen tot 8 procent. De gemiddelde staatsschuld staat dit jaar op 102 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het ging voor de coronacrisis nog om een schuld van 86 procent van het bbp.