Het ziekteverzuim is vorige maand opgelopen naar 4,5 procent, melden arbodiensten HumanCapitalCare en ArboNed woensdag. Dit betekent dat werknemers van elke 100 werkdagen er 4,5 niet hebben gewerkt. Wel denken de diensten dat hiermee de piek is bereikt en dat vanaf nu de verzuimcijfers dalen.

Met 4,5 procent was het verzuim vorige maand op het hoogste niveau sinds de eerste coronagolf van vorig voorjaar. Vooral in maart 2020 bleven veel mensen thuis, al was toen niet altijd sprake van ziekte. Veel mensen bleven thuis om te voorkomen dat ze besmet raakten met het coronavirus. Daarna daalden de verzuimcijfers, om vervolgens weer op te lopen, met dus een hoogtepunt vorige maand.

"De stijging wordt deels veroorzaakt door een toename van het aantal coronabesmettingen onder werkenden. Dat aantal bereikte in april de piek van de derde golf", aldus bedrijfsarts Truus van Amerongen, tevens directeur medische zaken bij ArboNed. Beide diensten denken dat de cijfers nu weer gaan afnemen. "Werkend Nederland bereidt zich weer voorzichtig voor op het organiseren van werk na corona."

Het verzuim was in april het hoogst in de zorg en het onderwijs, respectievelijk 6,1 en 5,2 procent. Wel zien de arbodiensten dat het verzuim in de zorgsector als gevolg van COVID-19 niet langer stijgt, maar stabiliseert.