De hoogste Duitse rechter heeft klachten over het opkopen van staatsleningen door de Europese Centrale Bank (ECB) afgewezen. Vorig jaar bracht dat constitutioneel hof Europa nog in rep en roer door tegenstanders van het programma deels gelijk te geven.

Het hof in Karlsruhe oordeelde ruim een jaar geleden dat het Duitse parlement te weinig toezicht had uitgeoefend op de Duitse centrale bank, die de staatsobligaties namens de ECB opkoopt. Het parlement zou niet hebben nagegaan of het betreffende opkoopprogramma PSPP (Public Sector Purchase Programme) wel echt nodig en proportioneel was.

De ECB moest daarom uitleggen waarom het opkoopprogramma inderdaad nodig is. Dat is inmiddels voldoende gebeurd, constateert het hof. De klachten zijn daarom naar de prullenmand verwezen. Als dit niet het geval was geweest, had het hof de Duitse centrale bank kunnen verbieden om deel te nemen aan het opkoopprogramma.

Het programma houdt in dat de ECB schuldpapieren kan opkopen van EU-lidstaten. Daardoor is er een gegarandeerde vraag en blijft de rente op die schulden laag. Dit moet landen helpen om crises door te komen.