Om de mondiale opwarming nog te beperken tot 1,5 graden, is mondiaal een radicale omslag nodig in energie- en investeringsbeleid. Dat zegt het Internationaal Energieagenschap (IEA) dinsdag in een speciaal rapport. De doelstelling van het Parijsakkoord is nog haalbaar, maar dan moet per direct worden gestopt met investeringen in de ontginning van nieuwe olie- en gasvelden. Ook investeringen in kolencentrales zonder CO2-opslag moeten stoppen.

Volgens IEA-topman Fatih Birol is het nog altijd mogelijk om de klimaatdoelen te halen. In het rapport worden vierhonderd stappen beschreven die ertoe moeten leiden dat er in 2050 geen CO2 meer in de atmosfeer bij komt die niet wordt gecompenseerd. "Als we dat willen halen, moeten we stoppen met investeren in nieuwe olie-, gas- en kolenprojecten."

In 2035 stoppen met de verkoop van auto's met een motor op fossiele brandstoffen is een van de voorstellen. De wereldwijde elektriciteitssector zou vijf jaar later CO2-neutraal moeten zijn. Daarvoor is een enorme inzet van hernieuwbare energie nodig.

In 2050 moet volgens de organisatie haast 90 procent van de wereldwijde energievraag uit hernieuwbare bronnen komen, zoals zonne- of windenergie. De rest moet wat IEA betreft opgewekt worden in kerncentrales. Het energieagentschap berekende dat daarvoor in 2030 jaarlijks vier keer zoveel capaciteit aan zonne- en windenergie moet worden aangesloten als afgelopen jaar, waarin een recordhoeveelheid aan hernieuwbare stroom is aangesloten.

Tegelijkertijd moeten er over negen jaar iedere maand tien fabrieken worden voorzien van CO2-afvangsystemen en tegelijkertijd drie fabrieken die op waterstof draaien worden toegevoegd. Ook moeten er maandelijks waterstoffabrieken met een capaciteit van 2 gigawatt bij komen om aan de vraag voor die brandstof te voldoen.

Het probleem daarbij is dat de afvang en opslag van CO2 en de productie van groene waterstof nog in de kinderschoenen staan. IEA benadrukt dat die technieken de komende jaren snel moeten worden doorontwikkeld, omdat anders de energiesector de doelen niet kan halen.

Om wereldwijd CO2-neutraal te worden, is vanaf 2030 jaarlijks 5 biljoen dollar (4,1 biljoen euro) aan investeringen nodig. Momenteel wordt jaarlijks 2 biljoen dollar in energie geïnvesteerd.