Het aantal aanvaringen en ongelukken in de binnenvaart groeit sinds 2014 en steeds vaker zijn deze incidenten terug te voeren op een taalbarrière van schippers. Brancheorganisaties pleiten daarom voor het invoeren van Engels als officiële voertaal in de binnenvaart, meldt Pointer.

Gemiddeld één keer per week vindt er in Nederland of omliggende landen een aanvaring plaats tussen twee binnenvaartschepen. Bijna de helft van die aanvaringen is het gevolg van miscommunicatie of een taalbarrière, bleek eerder uit een onderzoek van Intergo.

In de binnenvaart wordt op dit moment geen uniforme voertaal gesproken. Schippers communiceren in de taal van het land waar zij op dat moment varen. Als zij die taal niet kunnen spreken, is de voertaal Duits. Dat komt doordat de meeste binnenvaartschepen op het traject Nederland-Duitsland-Zwitserland varen. Het gaat daarbij niet alleen om communicatie tussen schepen onderling, maar ook om communicatie met havenautoriteiten en sluizen.

Door personeelsgebrek staan steeds meer buitenlandse werknemers aan het roer van schepen. Dat zijn vooral Oost-Europeanen en tegenwoordig ook Filipijnen, schrijft Pointer. Beleidsadviseur Bas Struijk van brancheorganisatie BLN-Schuttevaer vindt daarom dat één voertaal, het Engels, beter aansluit op de praktijk. Ook de Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding pleit ervoor dat Engels zo snel mogelijk als voertaal wordt gebruikt.

Binnenvaartschip beschadigt brug in Groningen

In de nacht van vrijdag op zaterdag botste een Duits binnenvaartschip nog op de Gerrit Krolbrug in Groningen. De brug raakte daardoor zwaar beschadigd. De schipper, een 59-jarige man uit Tsjechië, was niet onder invloed van alcohol of drugs tijdens de aanvaring, zo werd zaterdag al duidelijk. Het schip was technisch gezien in orde.

Het is nog niet bekend of een taalbarrière de oorzaak is geweest van het ongeluk. Vooralsnog is alleen proces-verbaal opgemaakt wegens 'geen goed zeemanschap'. Nadere onderzoeken en verhoren de komende dagen zullen duidelijk moeten maken of de schipper nog meer ten laste zal worden gelegd.