Vrijdag 30 september 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
roundup onkruidverdelger

Duitse chemiereus Bayer incasseert opnieuw tegenvaller in Roundup-zaak

De Duitse chemiereus Bayer heeft opnieuw een zaak verloren in de juridische strijd rond bestrijdingsmiddel Roundup. Het Amerikaanse hof van beroep in San Francisco weigerde om een beslissing uit 2019, waarin wordt gesteld dat het middel kankerverwekkend is, nietig te verklaren. Dat zou meer mensen kunnen aanmoedigen een claim in te dienen tegen Bayer.
Door NU.nl/ANP

Er werden de afgelopen jaren al duizenden claims tegen Bayer ingediend en het bedrijf probeert die te schikken voor een bedrag van 11 miljard dollar (ruim 9 miljard euro). Bayer hoopte met een positief oordeel dat het een hoop van die lopende zaken zou kunnen ondermijnen.

In het beroep stelde Bayer dat de bevoegdheid om de etikettering van herbiciden te reguleren bij het Amerikaanse Environmental Protection Agency ligt. Daardoor is het voor staten afzonderlijk niet toegestaan eisen op te leggen die afwijken van de federale eisen. Volgens het bedrijf was het vonnis uit 2019 ten onrechte gebaseerd op een Californische wet die Bayer verplicht consumenten te waarschuwen voor het kankerrisico.

Schadevergoeding van 25 miljoen dollar

De eiser in die zaak getuigde dat hij Roundup jarenlang op zijn land gebruikte. De blootstelling zou een zeldzame vorm van lymfklierkanker hebben veroorzaakt. De juryleden kenden de man meer dan 80 miljoen dollar toe, wat later door de rechter werd teruggebracht tot 25 miljoen dollar.

Dat bedrag werd door het hof van beroep bevestigd. De rechtszaak was de tweede van drie Roundup-processen die Bayer in 2018 en 2019 verloor met een gemiddelde toekenning van bijna 50 miljoen dollar per eiser.

Bayer kreeg de kwestie rond Roundup als erfenis van de eerdere overname van het Amerikaanse Monsanto. Het bedrijf zelf heeft altijd gezegd dat de onkruidverdelger veilig is. Studies en gezondheidsautoriteiten hebben volgens Bayer geoordeeld dat glyfosaat, de werkzame stof in Roundup, niet kankerverwekkend is voor mensen. Ook in Nederland is Roundup nog steeds te koop.


Lees meer over:

BayerbestrijdingsmiddelenEconomie

Aanbevolen artikelen