De Nederlandse Noordzeevissers dreigen minder Europese compensatie te ontvangen voor de schade die zij lijden door het Britse vertrek uit de Europese Unie. De visserijcommissie van het Europees Parlement heeft voor een Frans voorstel gestemd, waarmee Zuid-Europese landen meer uit het Brexit-reservefonds krijgen ten koste van Nederland, Ierland en Denemarken.

Daardoor zou het beoogde compensatiebedrag voor de vissers van 130 miljoen euro kunnen zakken met meer dan 15 miljoen euro. Alle vier de Nederlandse leden van de commissie stemden tegen het voorstel, dat met achttien, vooral Zuid-Europese, stemmen voor en zeven tegen is aangenomen. De commissie regionale ontwikkeling en het voltallige parlement moeten zich nog over de verdeling van het geld uitspreken.

"Ik ben teleurgesteld", zegt Peter van Dalen (ChristenUnie). "De Europese solidariteit is ver te zoeken." Zijn collega Bert-Jan Ruissen (SGP) zegt dat het geld moet worden verdeeld op basis van de schade door de Brexit. "De Fransen halen er onterecht allerlei andere zaken bij."

Door de Brexit mogen de Nederlandse vissers ongeveer een kwart minder vis binnenhalen uit Britse wateren. Het steunfonds heet officieel Brexit-aanpassingsreserve en er zit 5 miljard euro in. Het is bedoeld om de economische impact van de Brexit op de lidstaten op te vangen, met name op de handel en visserij.

Onderhandelingen over de definitieve verdeelsleutel tussen de Europese Commissie, de lidstaten en het parlement zullen deze zomer plaatsvinden.