De vuilniswagenbouwer Geesink uit Emmeloord is door de voorzieningenrechter in Lelystad in het ongelijk gesteld in een conflict met vakbond FNV. Het Flevolandse bedrijf had stakende werknemers minder loon uitbetaald en een officiële waarschuwing in hun personeelsdossier gezet.

Geesink heeft vorig jaar een zogeheten urenbank ingevoerd als gevolg van de coronacrisis. Werknemers werkten elke dag anderhalf uur minder vanwege een tekort aan werk en haalden die uren later in.

Op hetzelfde moment liepen er echter cao-onderhandelingen in de metaalsector. Toen die mislukten, kondigde de FNV bij een hoop metaalbedrijven, waaronder Geesink, stakingen aan. Omdat het weigeren van overwerk een onderdeel van het stakingsplan was, beslisten de werknemers om hun uren niet in te halen.

Daar ging de directie echter niet mee akkoord, omdat het volgens haar niet om overuren ging. Het bedrijf besloot om de gemiste uren niet uit te betalen en gaf alle stakende werknemers een officiële waarschuwing in hun personeelsdossier. Zo'n officiële waarschuwing kan later gebruikt worden om bepaalde maatregelen, zoals schorsing of ontslag, te verantwoorden.

Normaal moet een bedrijf zijn werknemers niet betalen tijdens een staking, maar in dit geval maakte de rechter een uitzondering. Hij oordeelde dat het de werknemers door de urenbank onmogelijk werd gemaakt om een volledige dag te werken en het dus niet hun schuld was dat ze minder uren konden draaien.

De rechter heeft Geesink opgedragen om het achterstallige loon toch nog uit te betalen en de officiële waarschuwingen uit de personeelsdossiers te halen.