De CO2-uitstoot in de Europese Unie als gevolg van verbranding van fossiele brandstoffen is in 2020 met 10 procent afgenomen, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een eerste schatting. Nederland stootte 8 procent minder CO2 uit dan in 2019.

Door lockdowns reisden minder mensen van en naar het werk, kon er minder worden gevlogen en draaiden fabrieken tijdelijk op verminderde kracht, wat sterk bijdroeg aan de daling.

In de berekeningen van Eurostat gaat het om de CO2 die vrijkomt bij de productie van energie, bijvoorbeeld als benzine, kolen of aardgas worden verbrand. Dit is de bron van ongeveer drie kwart van alle broeikasgassen in de EU. De coronapandemie zorgde er in alle 27 lidstaten van de EU voor dat er minder CO2 werd uitgestoten.

De CO2-uitstoot daalde het sterkst in Griekenland, waar die met 18,7 procent afnam. Estland volgde op de tweede plek, met een vermindering van 18,1 procent. In Nederland was de afname iets meer dan 8 procent.

Eind vorige maand stemde de Europese Commissie in met strengere klimaatdoelen. In 2030 moet de CO2-uitstoot met 55 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990, in plaats van de eerder beloofde 40 procent.